Home
EnglishFrenchSpanish

Legal address: AITA/IATA asbl - MAI, 40 rue Washington, 1050 Bruxelles, Belgique - Secretariat: secretariat@aitaiata.net

National Centre

CEC region

Associate

CEC regionAssociate

CEC regionMembers and Associates

Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG)

Spiel & Theater e. V.,

Simrockstr. 8, D – 30171 Hanover,

Germany

Tel: +49 511 458 1799

Fax: +49 511 458 3105

Email: info@bag-online.de

Website: www.bag-online.de

Facebook: bag.spiel.und.theater

Chair: Prof. Dr. Norma Köhler

Secretary General: Ute Handwerg

National Centre 35c, updated April 2018


BDAT

Bund Deutscher Amateurtheater e.V.

Bundesgeschäftsstelle

Lützowplatz 9, 10785 Berlin

Germany

Tel: +49 30 2639859 13

Fax: +49 30 2639859 19

President: Simon Isser

Contact: Stephan Schnell

Email: schnell@bdat.info

Website: www.bdat.info

National Centre 35d, updated February 2017


Theaterpädagogisches Zentrum

der Emsländischen Landschaft e.V.

Universitätsplatz 5-6, D-49808 Lingen (Ems)

Germany

Tel: +49 591 9166 310

Fax: +49 591 9166 363

Email: info@tpzlingen.de

Contact: Nils Hanraets

Email: info@tpzlingen.de

Website: www.tpzlingen.de

Associate 51, updated June 2018


Harald Volker Sommer

Councillor AITA/IATA asbl

Germany

Tel: + 49 591 91 663 26

Email: harald.volker.sommer@live.de

Facebook

Associate 302, updated October 2016